Psykopaten finns överallt!

 


Psykopaten finns i högsta grad över allt Och överallt strör psykopaten offer kring sig. Oftast utan att offren ens har en aning om att de är offer, men det är en annan historia, som kommer att tas upp på annan plats.  
 

Vi har en falsk bild av var de återfinns och vi tror oss veta var det är. Frågar man folk i allmänhet om var man hittar psykopater så blir svaret ofta att det är bland de kriminella, det är i fängelserna och på rättspsykiatriska anstalter eller att det är bland chefer med hårda nypor.

Den bilden är delvis falsk.

 

Den bilden är lika falsk som den bild vi har om de prostituerade som missbrukande kvinnor på samhällets absoluta botten och helt i en hänsynslös mans våld, oftast en hallick.

 

För att svara än mer uttömmande på frågan var psykopaten finns måste ännu en aspekt lyftas fram.


Medan vanliga människor har vissa rutiner som de följer så följer psykopaten istället stundens ingivelse och nycker.


Medan vanliga människor har sin identitet så saknar psykopaten en genuin identitet och byter identitet som det passar dem. De ändrar beteende efter situation, de utger sig för att vara intresserade för just det som passar för stunden fast sanningen är att de i stort sett saknar allt vad intresse heter.
De byta ofta "titel" och ofta även sitt namn så som det behagar dem De utger sig med andra ord för att vara andra än de är.

 

Vanliga människor har en fast bekantskapskrets av allt från arbetskamrater och andra bekanta till nära vänner och mellan dessa rör sig den vanlige människan sig som mest. Man går på vännernas fester och man går på teater och bio och gör allehanda ting tillsammans med sina bekanta. 
För psykopaten förhåller det sig inte alls så.

 

Psykopater har inga vänner och vet inte vad det är och bryr sig inte heller. Detta är inget som psykopaten saknar, den är fri. 


Psykopater kan helt ogenerat blanda sig med helt främmande människor och som ett trollslag genast få dem att känna att de funnit en ny vän i den okände. De

 drar sig inte för någonting alls och kan dyka upp helt oinbjudna och ogenerat på en privat fest och efter några presenterande fraser är de accepterade på festen, bröllopet eller vilken tillställning det än är.

 

Psykopater rör sig friktionsfritt i alla kretsar, bland de som redan känner honom eller henne, det vill säga att de tror sig känna honom/henne, och bland de som aldrig har sett den främmande personen tidigare.

"Friktionsfritt" till att börja med, ska tilläggas.
Text hämtad från Psykopati.se